وبلاگ ماوبلاگ ما، تا این لحظه 1 سال و 5 ماه و 23 روز سن دارد

سرزمین پریشان

حرف اول

روی دیوار دل باید نوشت:

خدا هست و خدا هست و خدا هست...

تسلیم شو

به جای مقاومت  در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده  تسلیم شو بگذار زندگی با تو جریان یابد  نه بی تو نگران این نباش که زندگی ات زیر و رو شود از کجا معلوم زیر زندگی ات بهتر از رویش نباشد...                 #ماریا ...
28 آذر 1396

بدون عنوان

ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺧﻨﺪﻩ ﻛﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺴﺖ ﺭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺭ ﺭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮ ﺭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻭ ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻭ ﺭﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺧﺘﺮﻙ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﻳﻐﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﻥ ﺷﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺒﻲ ﺯﻧﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺭ ﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺍﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﻓﺎﻱ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﺪﺭ ﺯﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻱ ﻭﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﺶ ﻭ ﺭﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ... ...
22 آذر 1396

بدون عنوان

اشعار فروغ فرخزاد درباره عشق عاشقم، عاشقِ ستاره ی صبح عاشقِ ابرهای سرگردان، عاشقِ روزهای بارانی، عاشقِ هرچه نامِ توست بر آن … ... ...
22 آذر 1396

خوب بودن...

الگوی زیبایی برای دیگران باش، سعی کن کسی که تو را میبیند آرزو کند مثل تو باشد... × از ایمان، × از عقیده، × از عبادت، × از اخلاق، × از تعهد سخن نگو! دوره ی حرف خوب زدن دیگر تمام شده؛ بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند...                   #ماریا   ...
11 آبان 1396
1